תקנון בית הספר - אמת או חובה

 

 1. לכל תלמיד נתונות זכויות האדם הבסיסיות, ובהן הזכויות לחיים, לשלום הגוף, לתחושת בטחון, לכבוד, לפרטיות, לשוויון, לחופש הביטוי ולמשפט צודק. מהן נגזרת חובתו של התלמיד לכבד את זכויות הזולת.
 2. תלמיד הסבור כי נהגו כלפיו שלא כדין או שלא בהגינות רשאי לפנות בעניין לבעלי תפקידים בבית הספר, אולם אין הוא רשאי לעשות דין לעצמו.
 3. אלה העקרונות הבסיסיים שמהם נגזרות חובות התלמיד בבית ספרנו: כבוד למורים ולעובדים, כבוד לחברים, יושר ועזרה לזולת.
 4. התנהגות אלימה היא עבירת משמעת, ועלולה להיחשב גם לעבירה פלילית.
 5. אין להכניס לבית הספר סכינים, נפצים, חומרי עישון ואלכוהול, סמים אסורים, וכל חומר ומכשיר אחרים המסכנים את שלום המחזיק או הזולת.
 6. החובה לשמור על כבוד הזולת ופרטיותו, והאיסור להפר אותם, חלים על התלמיד גם בקשר לשימוש במכשירים אלקטרוניים: מכשירי טלפון ניידים, רשתות חברתיות, דואר אלקטרוני ועוד.
 7. התלמידים אינם רשאים לעשן בשטח בית הספר ובפעולותיו.
 8. התלמיד אינו רשאי לעזוב את שטח בית הספר לפני תום יום הלימודים ללא אישור בכתב.
 9. חיסור מפעילות בית הספר ללא אישור הוא עבירת משמעת.
 10. תלמיד חייב להגיע ללימודים בתלבושת בית הספר, וכן ללבוש חולצת בית ספר לבנה לצורך הטקסים.
 11. נוכחות קבועה של התלמיד בשיעורים היא תנאי בסיסי להצלחתו בלימודים. התלמיד חייב להגיע לשיעור במועד. איחור בלתי מוצדק הוא עבירת משמעת.
 12. כל תלמיד זכאי לקבל מראש את לוח המבחנים שבו ישובצו שני מבחנים בשבוע לכל היותר , רכזת פדגוגית מוסמכת לאשר שיבוצם של שלושה מבחנים בשבוע.
 13. התלמידות מהווה מרכיב בציון הסופי (40% ) בכל אחד ממקצועות הלימוד. אלה מרכיבי התלמידות: הבאת ציוד לימודי, הכנת שיעורי בית, הקשבה והשתתפות, גילוי יחס חיובי למקצוע.
 14. כל תלמיד חייב לשמור על רכושו ורכוש בית הספר.

 

התלמידים שהפרו את חובתם צפויים לשלם מחיר: התראה, נזיפה, תוספת שהות בבית הספר, עבודה לימודית נוספת, עבודה לתועלת בית הספר, השעיה זמנית או הרחקה מבית הספר.

DSC07603
DSC07572
20220307_123722
DSC07825

חדשות אחרונות ועדכונים מבית הספר:


עמל יעד טכנולוגי – מגמת אמנות הבישול

עמל יעד טכנולוגי – מגמת אמנות הבישול עמל יעד טכנולוגי אשדוד - אווירה, עמל יעד טכנולוגי אשדוד - מגמת אמנות הבישול

יום ראשון ללימודים בעמל יעד טכנולוגי אשדוד וההתרגשות רבה :)

יום ראשון ללימודים בעמל יעד טכנולוגי אשדוד וההתרגשות רבה :) עמל יעד טכנולוגי - כללי, עמל יעד טכנולוגי אשדוד - אווירה

פתיחת שנת הלימודים שיחת מנהל תשעה

פתיחת שנת הלימודים שיחת מנהל תשעה עמל יעד טכנולוגי - כללי, עמל יעד טכנולוגי אשדוד - אווירה