DSC00464
DSC00448
DSC00479
DSC00495
DSC00372
DSC00466
המערך הייעוצי ותפקיד צוות הייעוץ בבית הספר עמל יעד טכנולוגי אשדוד
המערך הייעוצי תפקידי צוות הייעוץ אחראי לקליטה של תלמידים חדשים, מסייע בהסתגלות למסגרת ביה"ס ועוזר בפתרון בעיות. משתף פעולה עם צוות המחנכים והמורים בטיפול בבעיות הנוגעות לתלמיד ולכיתה. שומר על קשר עם הורי התלמיד. מטפל במתן מלגות לתלמידים. במסגרת הפעיות הייעוצית, מועברות בביה"ס פעילויות רבות ומגוונות: אחת התוכניות החשובות שאנו מעבירים עוסקים במניעת אלימות ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול, הן ברמת הפרט והן ברמה הכיתתית-קבוצתית. כישורי חיים, השתלבות והכנה לקראת תעסוקה. מטרות התוכנית לגרום לתלמידים להבין כי האלימות היא התנהגות הנעשית מתוך בחירה ולכן אפשר למנוע אותה. התלמידים יתרגלו שליטה ואיפוק וכן כבוד הדדי. התלמידים יבינו מהם נזקי הסמים. לגרום לתלמידים להימנע משימוש בסמים, יתרחקו מסמים ויסגלו לעצמם התנהגויות אלטרנטיביות המוערכות ע"י הסביבה. התלמידים יבינו מהם נזקי האלכוהול וילמדו לשלוט ולשנות את הרגלי השתיה.

חדשות אחרונות ועדכונים מבית הספר:


טיול שנתי שכבה יב' למדבר יהודה

טיול שנתי שכבה יב' למדבר יהודה עמל יעד טכנולוגי - כללי, עמל יעד טכנולוגי אשדוד - אווירה

עמל יעד טכנולוגי – מגמת עיצוב שיער ואיפור

עמל יעד טכנולוגי – מגמת עיצוב שיער ואיפור עמל יעד טכנולוגי - מגמת עיצוב שיער, עמל יעד טכנולוגי אשדוד - אווירה

פורים בעמל יעד טכנולוגי אשדוד!

פורים בעמל יעד טכנולוגי אשדוד! עמל יעד טכנולוגי - כללי, עמל יעד טכנולוגי אשדוד - אווירה